Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Tổ hợp chung cư và dịch vụ hỗn hợp Thăng Long Victory tại TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra phần kết cấu điều chỉnh

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh và phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Hà

Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra phần kết cấu điều chỉnh. Dự án : Tổ hợp chung cư và dịch vụ hỗn hợp Thăng Long Victory tại TP. Hà Nội.