Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Trụ sở ngân hàng VCB Quảng Bình tại TP. Đồng Hới

Loại hình công trình: Công trình  dân dụng

Gói thầu: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình

Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình. Dự án : Trụ sở ngân hàng VCB Quảng Bình tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình