Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Công an Nhân dân tại quận Thanh Trì,TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án DA134/BCA

Địa điểm: Thanh Trì, Hà Nội

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán. Dự án : Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Công an Nhân dân tại quận Thanh Trì,TP. Hà Nội