Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Trường Trung cấp Cảnh sát Giao thông tại tỉnh Quảng Nam

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án DA134/Bộ Công An

Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán. Dự án : Trường Trung cấp Cảnh sát Giao thông tại tỉnh Quảng Nam.