GIỚI THIỆU CHUNG

TUYÊN NGÔN THƯƠNG HIỆU

Công ty Cổ phần CONINCO – Thăng Long là một doanh nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề trong phạm vi cả nước. Với triết lý “Phát triển bền vững, chắc chắn cho tương lai”, chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho chính Công ty và khách hàng của mình.

Với CONINCO – Thăng Long, chúng tôi không ngại chia sẻ với các bạn những kiến thức và kinh nghiệm. Bởi chia sẻ là sự phát triển. Sự sống cũng bắt đầu từ sự chia sẻ, chỉ có chia sẻ và biết chia sẻ mới tồn tại mãi mãi.

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Tầm nhìn:

Ở CONINCO – Thăng Long, chúng tôi nỗ lực không ngừng để trở thành một Công ty tư vấn xây dựng có “tầm nhìn toàn cầu – hành động thiết thực”, cùng với CONINCO trở thành mắt xích trong chuỗi liên kết các thương hiệu hàng đầu trên thế giới.

Sứ mệnh

Khách hàng: Cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng, hiệu quả, đem lại lợi ích gia tăng cho khách hàng ngay hiện tại và trong tương lai.

Cộng đồng: Đem lại những giá trị phát triển bền vững cho môi trường, tiện nghi cho cuộc sống và chắc chắn cho tương lai.

Môi trường làm việc: Hành động để cùng tạo dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, tự chủ, xây dựng thương hiệu cá nhân.

[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^131|url^https://conincothanglong.vn/wp-content/uploads/2018/12/Cong-Dong.jpg|caption^null|alt^null|title^Cong Dong|description^null” img_width=”70″ title=”CỘNG ĐỒNG” pos=”top”]Phát triển bền vững, tiện nghi cho cuộc sống, chắc chắn cho tương lai[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^133|url^https://conincothanglong.vn/wp-content/uploads/2018/12/Moi-Truong-Lam-Viec.jpg|caption^null|alt^null|title^Moi Truong Lam Viec|description^null” img_width=”70″ title=”MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC” pos=”top”]Năng động, sáng tạo, tự chủ[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^132|url^https://conincothanglong.vn/wp-content/uploads/2018/12/Khach-hang.jpg|caption^null|alt^null|title^Khach hang|description^null” img_width=”70″ title=”KHÁCH HÀNG” pos=”top”]Dịch vụ tư vấn chất lượng, hiệu quả[/bsf-info-box]