Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Nhà nghỉ VCB Xuân Thành

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC&DT; Lập HSMT, đánh giá HSMT

Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Địa điểm:

Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc : Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC&DT; Lập HSMT, đánh giá HSMT. Dự án :  Nhà nghỉ VCB Xuân Thành