Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: The Watson Hotel tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra biện pháp thi công

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xây dựng Quảng Ninh

Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra biện pháp thi công giáo ngoài và dầm chuyền. Dự án : The Watson Hotel tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long