Chiều ngày 18/5/2022, Tổng Giám đốc CONINCO-Thăng Long, ông Trần Ngọc Đồng đã có buổi tiếp đón và làm việc với ông Takeda Seijiro – KTS. Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế kiến trúc SHIRAKOBU – TAKEDA.

Sau thời gian tìm hiểu, hợp tác, CONINCO – Thăng Long và SHIRAKOBU – TAKEDA đã trở thành một trong những đối tác quan trọng của nhau. Để đảm bảo chất lượng, tiến độ của những dự án đang cùng hợp tác, lãnh đạo hai bên luôn có cách tiếp cận, trao đổi nhằm tăng tính liên kết, tạo sự kết nối hiệu quả đồng thời đẩy mạnh, mở rộng sự hợp tác giữa hai bên.

Vì sự phát triển bền vững của hai Công ty, lãnh đạo hai bên hi vọng có thể tổ chức thường xuyên các buổi làm việc để củng cố thêm nền tảng hợp tác trên tinh thần tích cực, sáng tạo và phát triển. Hai bên cùng hướng tới sự hợp tác hiệu quả, bền vững để đem đến những công trình chất lượng vì uy tín, thương hiệu của hai Công ty.

Hợp tác Takeda