Thư của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Kính gửi:  – Quý khách hàng

                 – Quý cổ đông

Công ty cổ phần CONINCO – Thăng Long (CONINCO-TL) là đơn vị nhượng quyền thương hiệu của Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO theo hợp đồng nhượng quyền thương mại CONINCO số: 05/2009/HĐ-NQTM CONINCO và giấy chứng nhận nhượng quyền thương mại số QĐNQ: 0005/CONINCO/NQTM, ngày 27/03/2009.

Kế thừa và phát huy truyền thống từ doanh nghiệp tư vấn hạng I, thành lập từ năm 1979, với nhiều bằng khen của nhà nước như CONINCO, tập thể cán bộ CONINCO – Thăng Long đã vững bước cùng toàn thể cán bộ công nhân viên CONINCO thực hiện nhiều dự án trọng điểm có yêu cầu kỹ thuật cao trên lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng: Kiểm định chất lượng công trình; Tư vấn lập dự án; Tổng thầu khảo sát, Thiết kế và quản lý dự án; Thẩm tra thiết kế các dự án xây dựng; Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Tư vấn đấu thầu; Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng và nhiều công tác tư vấn khác.

Với phương châm “Chất lượng – Hiệu quả- Chắc chắn cho tương lai”, CONINCO – Thăng Long sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy của Nhà đầu tư trên từng dự án và công trình xây dựng. CONINCO – Thăng Long cam kết thực hiện quy trình quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 mà CONINCO đang áp dụng trên toàn hệ thống.

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị