Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Sáng ngày 26/03/2019, Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam (VASECT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 tại Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng CONINCO.

Tham dự hội nghị có GS.TSKH Nguyễn Văn Liên – Chủ tịch Hội, ông Nguyễn Văn Công – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội, Chủ tịch HĐQT CONINCO và Ban lãnh đạo Hội, Thường trực Ban chấp hành Hội, Ủy viên Ban chấp hành Hội và đại diện các đơn vị hội viên tập thể.

Là hội nghề nghiệp tập hợp đông đảo các chuyên gia, cá nhân và tổ chức tham gia sâu trong lĩnh vực xây dựng, VASECT luôn nhận được sự tin tưởng của Bộ Xây dựng trong việc thực hiện những nhiệm vụ quan trọng như soát xét, biên soạn hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia, các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật liên quan đến Kết cấu công nghệ xây dựng. Hội đã đóng góp vào việc thúc đẩy sự phát triển của ngành xây dựng, giúp ngành chủ động hội nhập, thực hiện chuyển giao, cải tiến công nghệ thi công xây dựng quốc tế theo lộ trình hợp lý.

Theo đó, trong năm 2018, Hội đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học toàn quốc về “Định hướng phát triển hệ thồng Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam”; công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh: các đề tài được nghiên cứu và thực hiện đúng tiến độ, tổ chức tập huấn nội dung các Quy chuẩn tại Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh, Kiên Giang; Hiệu đính tài liệu hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD; phối hợp với Bộ Xây dựng, BQLDA “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các toàn nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” để triển khai các nội dung có liên quan đến việc thực thi Quy chuẩn: Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật (TCVN); Khảo sát và thiết lập định mức năng lượng trong các công trình xây dựng (Energy Benchmarking), chứng nhận tòa nhà hiệu quả năng lượng; cơ chế, chính sách tiết kiệm năng lượng trong các công trình xây dựng; chương trình, tài liệu đào tạo, tập huấn….Cũng trong năm 2018, Hội đã xuất bản 02 số Tạp chí và kiện toàn cơ cấu tổ chức Tạp chí.

Hội nghị cũng đã đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2019, công tác chuẩn bị cho tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ 32; tiếp tục thực hiện các đề tài khoa học theo đúng tiến độ và triển khai các đề tài mới cũng như tiếp tục tìm kiếm thị trường mới trong công tác dịch vụ tư vấn; xuất bản 03 số Tạp chí trong đó 02 số Tạp chí Tiếng Việt và 01 số tạp chí Tiếng Anh.

Hội nghị kết thúc thành công, hi vọng trong năm 2019, các hội viên sẽ tham gia nhiệt tình hơn nữa và có những đóng góp quan trọng để hoạt động của Hội nói chung và của các đơn vị, lĩnh vực cụ thể ngày càng lớn mạnh theo tôn chỉ, mục đích đã đề ra góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành xây dựng Việt Nam.

Nguồn: coninco.com.vn