Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Xây dựng trường THCS Kim Chung 2 tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh

Địa điểm: Đông Anh, Hà Nội

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán. Dự án :  Xây dựng trường THCS Kim Chung 2 tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội