Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Xây dựng trung tâm khai thác vận chuyển khu vực Đông Bắc Bộ tại quận Hải An, TP. Hải Phòng

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Các Công trình Bưu điên -Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Địa điểm: quận Hải An, TP Hải Phòng

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Dự án : Xây dựng trung tâm khai thác vận chuyển khu vực Đông Bắc Bộ tại quận Hải An, TP. Hải Phòng.