Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc tại số 72A Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, TP Hồ Chí Minh

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán. Dự án : Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc tại số 72A Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, TP Hồ Chí Minh.