Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Xây dựng Nhà máy Công ty TNHH Công nghệ Coretronic (Bà Rịa – Vũng Tàu)

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thạch Bàn

Địa điểm: Bà Rịa, Vũng Tàu

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng – lắp đặt thiết bị Xây dựng Nhà máy Công ty TNHH Công nghệ Coretronic (Bà Rịa – Vũng Tàu)