Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Xây dựng nhà hội họp khu dân cư số 5 phường Hoàng Văn Thụ

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai

Địa điểm: Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát xây dựng, lắp đặt thiết bị. Dự án :  Xây dựng nhà hội họp khu dân cư số 5 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.