Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Xây dựng Khu nghỉ dưỡng cán bộ Tổng Cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng Cục VIII)

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Lập dự án đầu tư

Chủ đầu tư: Tổng Cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và hỗ trợ tư pháp

Địa điểm:

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Lập dự án đầu tư. Dự án : Xây dựng Khu nghỉ dưỡng cán bộ Tổng Cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng Cục VIII)