Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV04, DV04 Phường Tây Tưụ, Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

Địa điểm: Phường Tây Tưụ, Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Dự án :  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV04, DV04 Phường Tây Tưụ, Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.