Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Trường Mẫu giáo tại số 201 phố Minh Khai

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

Chủ đầu tư: Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng

Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra Thiết kế BVTC và dự toán. Dự án :  Trường Mẫu giáo tại số 201 phố Minh Khai, Hà Nội.