Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Trường mầm non chất lượng cao Hạ Long tại phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Logistic Đông Nam Á

Địa điểm: phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Dự án :Trường mầm non chất lượng cao Hạ Long tại phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh