Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Trung Tâm Phức Hợp tại số 12 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Vũ Tiên

Địa điểm: Phường 7, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công hai bể nước ngầm, móng cẩu tháp và một số hạng mục phụ trợ (thi công lán trại, thi công móng cẩu tháp, thi công điện tạm, thi công hạ mực nước ngầm, thi công đấu nối HDPE bể đã thi công). Dự án :  Trung Tâm Phức Hợp tại số 12 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM.