Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Trung tâm hội nghị, thương mại và du lịch quốc tế (gắn với kinh doanh Casino)-Đồ Sơn Resort&Casino địa điểm Khu III, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TPHP

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thiết kế

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng

Địa điểm: phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết 1/500. Dự án : Trung tâm hội nghị, thương mại và du lịch quốc tế (gắn với kinh doanh Casino)-Đồ Sơn Resort&Casino địa điểm Khu III, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.