Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Trung tâm bồi dưỡng, huận luyện nghiệp vụ ngoại tuyến và đặc nhiệm

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư : Cục ngoại tuyến- Bộ Công an

Địa điểm: Sóc Sơn, Hà Nội

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công các gói thầu XL01 và MSHH01 Trung tâm bồi dưỡng, huận luyện nghiệp vụ ngoại tuyến và đặc nhiệm Cục ngoại tuyến- Bộ Công an.