Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Trụ sở Cục cảnh sát đường thủy thuộc Tổng cục VII tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Cục Chính trị- Hậu cần Cảnh sát QLHC

Địa điểm: Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát gói thầu số 3. Dự án : Trụ sở Cục cảnh sát đường thủy thuộc Tổng cục VII tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.