Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Trụ sở Cục Cảnh sát đưòng thủy thuộc Tổng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII) – Bộ Công an

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán

Chủ đầu tư: Cục Chính trị hậu cần – Tổng cục VII

Địa điểm:

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán. Dự án : Trụ sở Cục Cảnh sát đưòng thủy thuộc Tổng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII) – Bộ Công an