Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Trụ sở Cảnh sát đường thủy

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán

Chủ đầu tư: Cục Chính trị- Hậu cần Tổng cục VII

Địa điểm:

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán. Dự án : Trụ sở Cảnh sát đường thủy