Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Trang bị hệ thống PCCC chuyên dụng bằng khí sạch HFC-125 (FE25) cho trung tâm dữ liệu VCB

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Dự án :  Trang bị hệ thống PCCC chuyên dụng bằng khí sạch HFC-125 (FE25) cho trung tâm dữ liệu VCB