Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án : Trạm phát sóng FM Vân Đồn tại tỉnh Quảng Ninh

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán

Chủ đầu tư: Văn phòng đài tiếng nói Việt Nam

Địa điểm :  Vân Đồn, Quảng Ninh

Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán. Dự án : Trạm phát sóng FM Vân Đồn tại tỉnh Quảng Ninh