Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Tòa nhà văn phòng cho thuê và Trung tâm thương mại tại quận Ba Đình, Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại Sinh Linh

Địa điểm: Quận Ba Đình, Tp Hà Nội

Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công. Dự án : Tòa nhà văn phòng cho thuê và Trung tâm thương mại tại quận Ba Đình, Hà Nội