Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Tòa nhà Ngoại giao đoàn N03-T3&T4

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Thẩm tra hồ sơ thiết kế kiến trúc và cơ điện

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phẩn Xây dựng và Kỹ thuật Việt Nam

Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra hồ sơ thiết kế kiến trúc và cơ điện. Dự án : Tòa nhà Ngoại giao đoàn N03-T3&T4