Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Tòa nhà M2 Huỳnh Thúc Kháng tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn Thẩm tra Hồ sơ Thiết kế Bản vẽ thi công

Chủ đầu tư: Công ty CP Thăng Long GTC

Địa điểm: Tỉnh Hà Nam

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn Thẩm tra Hồ sơ Thiết kế Bản vẽ thi công. Dự án : Tòa nhà M2 Huỳnh Thúc Kháng tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội