Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Tòa nhà hỗn hợp khu văn phòng cho thuê và chung cư để bán tại  quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thiết kế

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tư Thăng Long

Địa điểm: quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn điều chỉnh thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và lập hồ sơ bản vẽ thi công. Dự án : Tòa nhà hỗn hợp khu văn phòng cho thuê và chung cư để bán tại  quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội