Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa tại phường Đông Hương và phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa

Địa điểm: phường Đông Hương và phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật. Dự án : Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa tại phường Đông Hương và phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa.