Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Tổ hợp khách sạn, căn hộ du lịch 5* tại Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần TLA

Địa điểm: Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Dự án : Tổ hợp khách sạn, căn hộ du lịch 5* tại Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.