Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Thủy điện Pác Ma tại xã Mù Cả, xã Mường Tè và xã Ka Lăng, tỉnh Lai Châu

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Thiết kế ý tưởng kiến trúc, bản vẽ thi công – dự toán

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Pác Ma

Địa điểm: xã Mù Cả, xã Mường Tè và xã Ka Lăng, tỉnh Lai Châu

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thiết kế ý tưởng kiến trúc, bản vẽ thi công – dự toán. Dự án :  Thủy điện Pác Ma tại xã Mù Cả, xã Mường Tè và xã Ka Lăng, tỉnh Lai Châu.