Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Thủy điện Bắc Mê tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Tổng Công ty cổ phần TM Xây Dựng

Địa điểm: huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, xử lý các vị trí sạt lở quốc lộ 34. Dự án : Thủy điện Bắc Mê tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang