Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Thiết kế hệ thống điện cho Siêu thị điện máy Trần Anh tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng T&E

Địa điểm: Hà Đông, Hà Nội

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công. Dự án : Thiết kế hệ thống điện cho Siêu thị điện máy Trần Anh tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội