Phân loại Dự án: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Tên dự án: The Watson Hotel
Loại hình công trình: Công trình xây dựng dân dụng
Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị
Địa điểm: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Đông Phong Hạ Long
Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG
Nội dung công việc: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Quy mô dự án:
– Công trình xây dựng dân dụng cấp I
– Khách sạn gồm 1 tòa nhà 25 tầng nổi và 1 tầng hầm.