Phân loại Dự án: Tư vấn Thiết kế kỹ thuật phần hạ tầng kỹ thuật

Tên dự án: Đầu tư xây dựng Sunrise VTN Resort Khu vực 5, Khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Loại hình công trình: Công trình Công nghiệp, giao thông và hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Tư vấn Tư vấn Thiết kế kỹ thuật phần hạ tầng kỹ thuật

Địa điểm: Khu vực 5, Khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng – Vietracimex

Đơn vị TV Thiết kế: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn Thiết kế kỹ thuật phần hạ tầng kỹ thuật xây dựng hạng mục công trình Đầu tư xây dựng Sunrise VTN Resort Khu vực 5, Khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Quy mô dự án:

– Loại công trình: Công trình Công nghiệp, giao thông và hạ tầng kỹ thuật;

– Cấp công trình: Công trình Công nghiệp (đường dây và trạm biến áp) Cấp IV, Công trình giao thông Cấp III, Công trình  Hạ tầng kỹ thuật Cấp III;

– Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng – Vietracimex

– Tư vấn lập TKKT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

– Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Giải pháp TKKT Hạ tầng kỹ thuật bao gồm:

+ San nền: cao độ từ 3,4 đến 8,0m, tường chắn đá hộc vữa XM xử lý chênh cao và giữ ổn định nền

+ Hệ thống đường giao thông: gồm tuyến đường cấp khu vực và tuyến đường nội bộ.

+ Hệ thống cấp nước: Nguồn cấp nước chính lấy từ hệ thống cấp nước chung của khu vực.

+ Hệ thống thoát nước mưa: Hoạt động theo nguyên tắc tự chảy và độc lập với HT thoát nước thải

+ Hệ thống thoát nước thải, trạm xử lý nước thải, chất thải rắn

+ Hệ thống cấp điện và chiếu sáng

+ Cây xanh cảnh quan.