Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Bồn xuất trại cám, bồn chứa nguyên liệu stick nhà máy chế biến thức ăn gia súc – trung tâm giống màu thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra Hồ sơ thiết kế xin cấp phép xây dựng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần CONINCO Máy xây dựng và Công trình Công nghiệp

Địa điểm: Chương Mỹ, Hà Nội

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra Hồ sơ thiết kế xin cấp phép xây dựng. Dự án : Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Bồn xuất trại cám, bồn chứa nguyên liệu stick nhà máy chế biến thức ăn gia súc – trung tâm giống màu thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.