Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Siêu thị và văn phòng cho thuê tại quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội

Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình. Dự án : Siêu thị và văn phòng cho thuê tại quận Ba Đình, TP. Hà Nội