Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Sân Golf Sông Hồng tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Golf Sông Hồng

Địa điểm: huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở. Dự án : Sân Golf Sông Hồng tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.