Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Sân Golf Hà Nội, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội

Loại hình công trình: Công trình  hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Lập hồ sơ thiết kế Concept – Thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công & Tổng dự toán

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần sân Golf Hà Nội

Địa điểm: Sóc Sơn, Hà Nội

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Lập hồ sơ thiết kế Concept – Thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công & Tổng dự toán. Dự án : Sân Golf Hà Nội, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội.