Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Tổ hợp văn phòng, nhà ở và Dịch vụ Thương mại

Loại hình công trình: Công trình  dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế hệ thống bãi đỗ xe tự động

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thiết bị Mỹ Kim

Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra thiết kế hệ thống bãi đỗ xe tự động. Dự án : Tổ hợp văn phòng, nhà ở và Dịch vụ Thương mại, Hà Nội