Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Sân Golf bên sông Thái Bình (Đoạn từ Cầu Hàn đến Cầu Phú Lương)

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Bảo Nam

Địa điểm: Tỉnh Hải Dương

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án : Sân Golf bên sông Thái Bình (Đoạn từ Cầu Hàn đến Cầu Phú Lương), tỉnh Hải Dương