Phân loại Dự án : Tư vấn giám sát

Tên dự án : Nhà xưởng và kho phân phối hàng hóa PI Pharma tại KCN Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Loại hình công trình : Công trình công nghiệp

Gói thầu : Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần PI PHARMA

Địa điểm : KCN Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Đơn vị TVGS : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc : Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Nhà xưởng và kho phân phối hàng hóa PI Pharma tại KCN Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.