Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Nhà xưởng sản xuất 42m x 135m

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị TVTT: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán. Dự án : Nhà xưởng sản xuất 42m x 135m.