Phân loại Dự án: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Tên dự án: Nhà ở Xã hội tại vị trí khu vực đầm Bắc Giang, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Tư vấn thiết kế

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xây dựng Hà Nội

Địa điểm: phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Lập hồ sơ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc. Dự án : Nhà ở Xã hội tại vị trí khu vực đầm Bắc Giang, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng