Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Nhà ở cho thuê SEN APARTMENTS tại TP. Hồ Chí Minh

Loại hình công trình: Công trình dân dụng

Gói thầu: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hải Yến

Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh

Đơn vị TVTT : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán. Dự án : Nhà ở cho thuê SEN APARTMENTS tại TP. Hồ Chí Minh.