Phân loại Dự án: Tư vấn giám sát

Tên dự án: Nhà máy Xi măng Quảng Phúc tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Chủ đầu tư: Cty TNHH Vật liệu xây dựng Việt Nam (VCM)

Địa điểm: huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Đơn vị TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công  xây dựng và lắp đặt thiết bị. Dự án : Nhà máy Xi măng Quảng Phúc tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.