Phân loại Dự án: Tư vấn thẩm tra

Tên dự án: Nhà máy Xi măng Long Thành công suất 2,3 triệu tấn/năm tại tỉnh Hà Nam

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra Thiết kế BVTC và dự toán

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi Măng Long Thành

Địa điểm: Tỉnh Hà Nam

Đơn vị TVTK : Công ty Cổ phần CONINCO – THĂNG LONG

Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra Thiết kế BVTC và dự toán. Dự án :  Nhà máy Xi măng Long Thành công suất 2,3 triệu tấn/năm tại tỉnh Hà Nam